Ügyfeleink e-mail címükre kapják meg a számláikat. Az e-mail útján kiküldött számlák az ÁFA törvény előírásainak megfelelnek, azokat nyomtatás után a papír alapon kibocsátott számlával azonos módon kell kezelni! Felhívjuk a figyelmet, hogy bár a számlák kiállítása és megküldése elektronikus úton történik, ettől nem lesz elektronikus számla! Kérjük, hogy az ECORPS Kft által kiküldött számlát kinyomtatva felhasználni szíveskedjenek!